Presentació

Presentació

 

El 14 d'octubre de 2014 es va subscriure el conveni de col·laboració entre el Ministeri de Foment i la Generalitat per a executar el Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria i la Regeneració i Renovació Urbana.

 

Els objectius principals d'este conveni es dirigixen a donar suport a l'accés a la vivenda per mitjà del lloguer i a fomentar la rehabilitació i regeneració urbanes. Per a això s'establiran diverses línies de subvenció per mitjà de convocatòries públiques d'ajudes al lloguer; ajudes per a la rehabilitació d'edificis; subvencions per a l'elaboració de l'informe d'avaluació de l'edifici i ajudes a iniciatives per al foment de ciutats sostenibles i competitives.  

 

Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Foment i la Generalitat per a l'execució del Pla Estatal de Foment del Lloguer de