Legislació bàsica d'habitatge

Legislació bàsica d'habitatge

 

Reglament d'habitatge de protecció pública de la Generalitat: