Informes Trimestrals

Nom
05 Informes 4º Trimestre 2015
1. Transacciones 4T2015.Modificado.pdf 30/11/2016
2. Actividad4T2015.Modificado.pdf 30/11/2016
3. Precios4T2015.Modificado.pdf 30/11/2016
4. Financiero4T2015.Modificado.pdf 30/11/2016
5. Desahucios4T2015.Modificado.pdf 30/11/2016
02 Informes 1º Trimestre 2015
1T 2015 0.Introducció 24/09/2015
1T 2015 1.Transaccions mercat inmobiliari 24/09/2015
1T 2015 2.Activitat habitatges iniciats i acabats 24/09/2015
1T 2015 3.Preus de la vivenda 24/09/2015
1T 2015 4.Mercat financer i hipotecari 24/09/2015
1T 2015 5.Execucions hipotecàries i desnonaments 24/09/2015
1T 2015 6.Conclusions 24/09/2015
03 Informes 2º Trimestre 2015
2T 2015 Informe de conjuntura del sector immobiliari 27/11/2015
2T 2015 1.Transaccions mercat immobiliari 27/11/2015
2T 2015 2. Activitat 27/11/2015
2T 2015 3. Preus de l'habitatge 27/11/2015
2T 2015 4. Mercat financer i hipotecari 27/11/2015
2T 2015 5. Execucions hipotecàries i desnonaments 27/11/2015
01 Informes 4º Trimestre 2014
2014 4T 0.Índex 03/06/2015
2014 4T 1.Transaccions 03/06/2015
2014 4T 2.Activitat 03/06/2015
2014 4T 3.Preus Habitatge 03/06/2015
2014 4T 4.Mercat 03/06/2015
2014 4T 5.Desnonaments 03/06/2015
2014 4T 6.Conclusions 03/06/2015
09 Informes 4º Trimestre 2016
5. Informe ejecuciones hipotecarias 4T2106 _Modificado2.pdf 12/01/2018
4. Mercado financiero_4T16.pdf 12/01/2018
3. Precios_4T16_Modificado.pdf 12/01/2018
2. Actividad_4T16.pdf 12/01/2018
1. Transacciones_4T16.pdf 12/01/2018
04 Informes 3º Trimestre 2015
3T 2015 3. Precios de la vivienda 11/03/2016
3T 2015 Informe Coyuntura Sector Inmobiliario 11/03/2016
3T 2015 4. Mercado financiero e hipotecario 11/03/2016
3T 2015 5. Ejecuciones Hipotecarias y Desahucios 11/03/2016
3T 2015 2. Actividad 11/03/2016
3T 2015 1. Transacciones inmobiliarias 11/03/2016
08 Informes 3º Trimestre 2016
4. Mercado Finanaciero 3T16_Modificado.pdf 07/06/2017
2. Actividad 3T16_Modificado.pdf 07/06/2017
1. Transacciones 3T16.pdf 07/06/2017
5. Ejecuciones hipotecarias 3T16_Modificado.pdf 07/06/2017
3. Precios de la vivienda_3T16.pdf 07/06/2017
07 Informes 2º Trimestre 2016
2. Actividad 2T16_Modificado.pdf 07/06/2017
5. Ejecuciones hipotecarias 2T16_Modificado.pdf 07/06/2017
3. Precios2T2016 con mapa modificado.pdf 07/06/2017
4. Financiero 2T16 con 4.5 modificado.pdf 07/06/2017
1. Transacciones2T2016.pdf 07/06/2017
06 Informes 1º Trimestre 2016
Actividad1T2016_Modificado.pdf 13/01/2017
Desahucios1T2016_Modificado.pdf 13/01/2017
Mercado1T2016 final.pdf 13/01/2017
Precios1T2016_Modificado.pdf 13/01/2017
Transacciones1T2016-1.pdf 13/01/2017