Pilot Castelló de la Plana - Arquitectura

Concurs Pilot Castelló de la Plana

Concurs Pilot Castelló de la Plana

VIU I CONVIU

Rehabilitació integral i ampliació d'edifici de 13 habitatges de promoció pública sostenible i innovadora en Av. Caputxins 32, de Castelló de la Plana.

  • Impulsa: Subdirecció General d'Innovació Ecològica en la Construcció / Direcció General d'Habitatge
  • Gestiona: Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha)
  • Direcció Facultativa: Viu i Conviu UTE
  • Construïx: BECSA S.A.

Mapa

Avinguda Caputxins, 32 - Castelló de la Plana

Presentación proyecto piloto Castelló

El projecte pilot de Castelló de la Plana aborda la rehabilitació d'un edifici d'habitatges preexistent de titularitat de la Generalitat Valenciana que data de 1962. El context urbà en el qual se situa correspon amb una zona plenament consolidada.

L'edifici compta amb quatre altures, inclosa la planta baixa, i una superfície construïda de 1.100 m², sobre una parcel·la de 335 m² de superfície. Fruit de la situació urbanística de la parcel·la, i en virtut del planejament municipal, té cabuda la rehabilitació de l'immoble existent i l'ampliació de la seua volumetria en dos plantes més sobre les existents, la qual cosa suposa una oportunitat per a recuperar el parc edificatori existent i ampliar el parc públic d'habitatge disponible en esta zona de la ciutat.

Metodologia BIM

Metodologia BIM

Tant el desenvolupament del projecte com l'execució de l'obra utilitzen la metodologia BIM per a la gestió coordinada, centralitzada i eficient de la construcció de l'edifici.