Consell de participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible

Consell de participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible

DESCRIPCIÓ

Òrgan assessor, de participació, de co-elaboració del coneixement i la transferència d'informació, sobre hàbitat sostenible en la Comunitat Valenciana.

NORMATIVA

COMPOSICIÓ

  • PRESIDÈNCIA:
    • President de la Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental, Sr. Héctor Illueca Ballester.
  • VICEPRESIDÈNCIA:
    • Director General de Coordinació Institucional del departament competent en matèria d'habitatge i arquitectura bioclimàtica, Sr. Marc Aparisi Martí.
  • SECRETARIA:
    • Sotssecretària del departament competent en matèria d'habitatge i arquitectura bioclimàtica, Sra. Blanca Jiménez Garrido

 

ACTES

Listado documentos