Càtedra de Nova Transició Verda

Càtedra de Nova Transició Verda

DESCRIPCIÓ

Les universitats signatàries d'aquest conveni estan interessades a col·laborar amb la Generalitat en la realització de programes d'investigació, formatius, culturals i de reflexió universitària, orientats cap a la lluita contra el canvi climàtic a través de la transversalitat de les polítiques públiques per a la consecució d'habitatges i d'un entorn urbà sostenibles. A aquest efecte es crea aquesta Càtedra de Nova Transició Verda per a l'estudi, disseny i avaluació de polítiques públiques transversals en el marc de la transició ecològica i la lluita contra el canvi climàtic.

NORMATIVA

Conveni Marc entre la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, la Universitat de València-Estudi General, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

COMPOSICIÓ

  • Universitat de València-Estudi General
  • Universitat Politècnica de València
  • Universitat Jaume I de Castelló
  • Universitat d´Alacant
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx

CONVENI

Listado documentos