Comissió delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental

Comissió delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental

DESCRIPCIÓ

La coordinació adequada i eficaç entre els òrgans del Consell i l'activitat dels seus diferents departaments, centres directius i entitats és fonamental en tots els àmbits i molt especialment en les polítiques orientades a la transició ecològica, la sostenibilitat ambiental i la lluita contra el canvi climàtic. Les polítiques verdes han de ser transversals a tota l'acció del govern per a garantir que s'avança en una transició verda en qüestions clau com a economia, agricultura, ciència i innovació, model energètic, model productiu, comerç, ocupació, turisme, gestió del territori i mobilitat, habitatge, desenvolupament rural o sanitat. A aquest efecte es crea i regula la Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental.

 

NORMATIVA

ANÀLISI DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Listado documentos