Integritat

Integritat

 

  1. Ordenament

 

  1. Sistema d'informació d'irregularitats:

 

  1. Comité antifrau

4. Codi Ètic

5. Formació i conciencació