Càtedra d'Habitatge i Dret a la Ciutat

Càtedra d'Habitatge i Dret a la Ciutat

DESCRIPCIÓ

La Generalitat Valenciana i la Universitat de València-Estudi General tenen objectius i interessos comuns en l'estudi, anàlisi i impuls del dret a l'habitatge digne, adequada i assequible. Ambdues institucions entenen l'habitatge com un dret humà que constitueix la base per al gaudi de tots els drets econòmics, socials i culturals i que està vinculat en la seua integritat a la resta de drets humans. A l'efecte de donar suport a la construcció del dret a l'habitatge i a la ciutat totes dues institucions han acordat impulsar aquesta càtedra.

NORMATIVA

Conveni Marc entre la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Universitat de València-Estudi General per a la creació de la Càtedra d'Habitatge i Dret a la Ciutat.

CONVENI

Listado documentos