Missió, valors i funcions

Missió, valors i funcions

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

La Vicepresidència està composta per un grup de persones que treballen amb un objectiu fonamental: garantir el dret a un habitatge assequible, digna i adequada. A aquest efecte, ancorat en la perspectiva dels drets humans i de la naturalesa, el conjunt de les polítiques públiques que es desenvolupen des de la Vicepresidència s'orienta cap als següents objectius específics:

  • Promoure, protegir i ampliar la funció social de l'habitatge.
  • Lluitar contra l'emergència residencial i garantir que no existisquen de desnonaments sense alternativa residencial.
  • Impulsar el dret a la ciutat com a espai col·lectiu inclusiu, lliure de desigualtats i violència de gènere, sostenible, resilient i corresponsable.
  • Promoure la municipalització de les polítiques d'habitatge, incentivant la participació de les entitats locals en la garantia del dret a l'habitatge i en la lluita contra l'emergència residencial.
  • Crear, modificar i adaptar l'entorn construït en el qual habitem als nous reptes vinculats amb la transició ecològica, la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, incorporant mesures actives, que permeten un ús eficient dels recursos, i passives de disseny bioclimàtic que responguen adequadament a l'entorn.
  • Impulsar el reconeixement de la naturalesa com a subjecte de dret.
  • Coordinar, a través de la Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental, les polítiques verdes del Consell

 

Cadascun d'aquests objectius específics està constituït per tres objectius transversals: la igualtat, la lluita contra el canvi climàtic i la promoció de la justícia social i ecològica.