Ajudes convocatòries 2019

Ves enrere Ajudes rehabilitació edificis pla 2018-2021. Conservació i/o accessibilitat

Ajudes rehabilitació edificis pla 2018-2021. Conservació i/o accessibilitat

Bases

ORDRE 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

Convocatòria

RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

Resolució

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2019, del director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant Ordre 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de las ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges i convocades mitjançant Resolució d'11 de febrer de 2019 en el marc del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes a la rehabilitació d'edificis. C.A.

 

Mes informació

ajudesrehabilitacio@gva.es