Ajudes convocatòria 2018

Ves enrere Pla Renhata

Pla Renhata

PLA RENHATA 2018

Pla de Reforma d'Interiors, Accessibilitat i Eficiència Energètica

El Govern Valencià està compromés en l'aposta per polítiques que milloren les condicions i la qualitat dels habitatges per a millorar-ne la conservació, sostenibilitat, accessibilitat i habitabilitat.

A més, la Generalitat també treballa per a fomentar l'activitat económica del sector de la construcció que ha sigut durament castigat per la crisi i, sobretot, el sector de producció de materials com ara revestiments ceràmics o pedra.

Per això, s'ha pressupostat 5.416.000 euros per al pla d'ajudes de reforma de banys, cuines i obres accessibilitat.

 

Pla de Reforma Interior d'Habitatges

Bases

ORDRE 1/2018, de 12 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata.

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018, les subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata.

Resolució

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2018, de la Direcció General d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l’Ordre 1/2018, de 12 de març, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions a l’interior dels habitatges i convocades mitjançant Resolució de 4 d’abril de 2018 en el marc del Pla de reforma interior d’habitatge, Pla RENHATA 2018. 

 

Mes informació

ajudesrehabilitacio@gva.es