Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

AVANTPROJECTE DE LLEI D’HABITATGES COL·LABORATIUS EN RÈGIM DE CESSIÓ D’US

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Amb l'objectiu de...

Projecte de Decret del Consell, pel qual es crea el Registre d'Agents Immobiliaris de la Comunitat Valenciana

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Amb l'objectiu de...

Consulta pública prèvia per a l'elaboració de Decret pel qual es regulen les normes de disseny i qualitat en edificis d'habitatge

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Amb l'objectiu de...