Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Text refós de la llei 2/2017, de 3 de febrer, per la Funció Social de l'Habitatge i de la resta de disposicions normatives vigents amb rang de llei, en matèries d'habitatge i arquitectura

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de...

Projecte de Decret XX/2021, del Consell, pel qual es crea la Xarxa d'Oficines Locals d'Habitatge, Regeneració Urbana i Rehabilitació (XALOC)

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de...

Projecte d'Ordre per la qual s'aprova el catàleg de àrees de neccesitat d'habitatge

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de...

Mostrant 1 - 5 de 31 resultats
Articles per pàgina 5
de 7