Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Ves enrere ORDRE PER LA QUAL S'APROVEN PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES O EDIFICIS D'HABITATGES D'ENTITATS LOCALS PER A DESTINAR-LOS A HABITATGE DE LLOGUER AMB FINALITATS SOCIALS MITJANÇANT EL PLA «RECUPEREM LLARS»

ORDRE PER LA QUAL S'APROVEN PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES O EDIFICIS D'HABITATGES D'ENTITATS LOCALS PER A DESTINAR-LOS A HABITATGE DE LLOGUER AMB FINALITATS SOCIALS MITJANÇANT EL PLA «RECUPEREM LLARS»

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, aquest article estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en la qual es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Document de consulta pública previa

Al·legacions: enviar a: dg_qualitat_rehabilitacio@gva.es

Termini d'aportacions: fins al dia 21 d'octubre de 2022 (inclusivament).