audiència i informació pública

Processos oberts

Ves enrere Proposta de resolució de la Vicepresidència segona i conselleria d'habitatge i arquitectura bioclimàtica per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 2021-2026 i es procedeix a la seua convocatòria per a l'any 2022

Proposta de resolució de la Vicepresidència segona i conselleria d'habitatge i arquitectura bioclimàtica per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 2021-2026 i es procedeix a la seua convocatòria per a l'any 2022

El tràmit d'informació pública està previst en els articles 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 42 i 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, 47 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat.

Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, aquest article estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en la qual es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Document de consulta pública prèvia

Al·legacions: enviar a: fondoseuropeosbarrios@gva.es, indicant en l'assumpte "Al·legacions a les bases reguladores ajudes MRR. rehabitació a nivell de barris."

 

El termini per a realitzar al·legacions és de 7 dies hàbils, de d'acord amb el que es preveu en l'article 23 del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, i finalitza el dia 9 de febrer de 2022 (inclusivament).