audiència i informació pública

Processos oberts

Ves enrere Proposta d'Ordre de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes per al foment d'allotjaments i habitatges col·laboratius (models cohousing), del programa 8 del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, i es procedeix a la seua convocatòria per a l'any 2023.

Proposta d'Ordre de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes per al foment d'allotjaments i habitatges col·laboratius (models cohousing), del programa 8 del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, i es procedeix a la seua convocatòria per a l'any 2023.

Amb data 3 de marçde 2023 s'ha publicat en el DOGV núm. 9546 l'anunci pel qual se sotmet a informació pública el text de la proposta d'Ordre de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes per al foment d'allotjaments i habitatges col·laboratius (models cohousing), del programa 8 del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, i es procedeix a la seua convocatòria per a l'any 2023.

Document de consulta

Al·legacions

Sense perjudici d'allò que es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es podran presentar:

Correu electrònic:

Enviar a: cohousing@gva.es

Tramitació telemàtica:

A través del següent enllaç https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20486

Assumpte

Indicar en l'assumpte "Al·legacions a la proposta d’Ordre de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes per al foment d'allotjaments i habitatges col·laboratius (models cohousing), del programa 8, del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 i es procedeix a la seua convocatòria per a l'any 2023".

Es farà constar el nom i cognoms o raó social, l'adreça i el DNI, NIE o NIF de la persona o entitat que presente al·legacions. Per a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, s'hauria d'especificar l'article i l'apartat de la proposta al qual es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en què se sustenta. Es recomana, així mateix, acompanyar una proposta de redacció alternativa.

Termini

El termini per a realitzar al·legacions és de 15 dies hàbils, el qual finalitza el dia 24 de març de 2023 (inclusivament).