Notícies

Novetats Legislatives

Urbanisme i Ordenació del Territori

Fitxers de dades caràcter personal gestionats per la Conselleria

S'ha publicat la Ordre 8/2017, de 28 de juliol, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aprova la creació, modificació i supressió de fitxers de...