audiència i informació pública

processos tancats

Proposta de modificació de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana

El tràmit d'informació pública està previst en els articles 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 42 i 43.1.c de la Llei...

Projecte de Decret XX/2021, de XX de XXX, per a la mobilització dels habitatges buits i deshabitats

Informació pública. Al·legacions al projecte de Decret del Consell per a la mobilització d'habitatges buits i deshabitats, publicat en el DOGV num. 9051 de 30.03.2021. Projecte (Pròximament estarà...