audiència i informació pública

processos tancats

Projecte de Decret legislatiu d’aprovació del Rext Refós d’Habitatge i Arquitectura de la Comunitat Valenciana

El tràmit d'informació pública està previst en els articles 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 42 i 43.1.c de la Llei...