audiència i informació pública

processos tancats

Avantprojecte de Llei de regulación de l’activitat del grans tenedors i de l'asetjament immobiliari

El tràmit d'informació pública està previst en els articles 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 42 i 43.1.c de la Llei...

Avantprojecte de Llei de Barris de la Comunitat Valenciana

El tràmit d'informació pública està previst en els articles 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 42 i 43.1.c de la Llei...

Avantprojecte de Llei d’Habitatges Col·laboratius de la Comunitat Valenciana

El tràmit d'informació pública està previst en els articles 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 42 i 43.1.c de la Llei...

Projecte de Decret per a la creació del Registre d’Agents Immobiliaris de la Comunitat Valenciana

El tràmit d'informació pública està previst en els articles 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 42 i 43.1.c de la Llei...