audiència i informació pública

processos tancats

Projecte de Decret, del Consell, de regulació de la gestió de la qualitat en obres d’edificació

El tràmit d'informació pública està previst en els articles 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 42 i 43.1.c de la Llei...

Decret pel qual s’aproven les normes de disseny i qualitat dels edificis d’habitatge

El tràmit d'informació pública està previst en els articles 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 42 i 43.1.c de la Llei...