audiència i informació pública

processos tancats

Informació pública del projecte de decret pel qual es regula la realització de l’informe d’avaluació de l’edifici

Informació pública del projecte de decret del Consell pel qual es regula la realització de l'informe d'avaluació de l'edifici d'ús residencial habitatge i el seu registre autonòmic, en l'àmbit de...

Segona participació pública PAT Huerta

- Resolució de 15 de novembre de 2017, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual se sotmet novament a consultes, participació i informació pública,...