Tràmit acceptació ajuda i informació pràctica

Tràmit acceptació ajuda i informació pràctica

TRÀMIT ACCEPTACIÓ AJUDA

Per al cobrament de les ajudes per l'entitat local, els ajuntaments i entitats locals relacionades en l'annex únic de la convocatòria, hauran d'emplenar el tràmit telemàtic d'acceptació.

El termini per a l'acceptació de l'ajuda per l'entitat local comença el dia 17 d'agost i finalitza el dia 16 de septembre de 2022, tots dos inclusivament.

Tràmit sol·licitud alta tercers per entitats locals.

 

APORTACIÓ DOCUMENTAL A UN EXPEDIENT INICIAT

Podrà aportar documentació addicional o esmenar un expedient iniciat d'aquestes ajudes en aquest tràmit telemàtic.

 

Qualsevol informació que necessiten les entitats locals sobre aquesta ajuda poden escriure un email a "ajudesajuntamentslloguer@gva.es".