Què és la UAD (Unitat d'Ajuda davant Desnonaments)?

Què és la UAD (Unitat d'Ajuda davant Desnonaments)?