Accés a l'habitatge i Solucions enfront de l'emergència residencial

Què és la UAD (Unitat d'Ajuda davant Desnonaments)?