Unitat d'ajuda davant desnonaments

Unitat d'ajuda davant desnonaments

QUÈ ÉS LA UAD?

És la Unitat d'Assistència en cas de desnonament i/o situació d'emergència residencial. La UAD disposa d'un servei central (en la DGEH) i tres serveis territorials (Alacant, Castelló i València). A més, les oficines de la Xarxa Xaloc formen part de la UAD.

La funció principal de la UAD, servei central, és la Coordinació entre els diferents agents que poden intervenir en situacions d'emergència residencial, entre d'altres:

 • Centres Municipals de Serveis Socials(tècnics jurídics dels Ajuntaments, Oficines Municipals d'Habitatge)
 • Torn d'oficina, registradors de la propietat, procuradors, etc.
 • EVha (Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl)
 • Entitats, Associacions i/o Plataformes del Tercer Sector

A més de la funció de coordinació, la UAD procedirà a l'estudi i anàlisi de cada cas particular que arribe al servei central i després de la seua valoració, s'envia a l'òrgan competent perquè l'interessat siguesatès enla situació d'emergència residencial.

Per la seua banda, els punts territorials UAD i Xaloc, procedeixen a l'estudi i anàlisi de cada cas particular, i després de la seua valoració, s'envia a l'òrgan competent perquè l'interessat sigues atés en la situació d'emergència residencial, comunicant al centre UAD les actuacions realitzades.

També es controla fins al tancament de l'expedient.

 

PROPÒSIT

L'objectiu de la UAD és reivindicar el dret a gaudir d'un habitatge digne, assequible i adequat per a particulars a la Comunitat Valenciana, amb les diferents solucions residencials.

 

A QUI VA AQUEST SERVEI?

Està dirigit a totes les persones físiques i jurídiques, amb capacitat d'actuar davant les Administracions Públiques, d'acord amb el que estableix la llei, així com a associacions de veïns, plataforma hipotecària afectada, persona en representació del client, altres administracions del Tercer Sector, així com serveis socials de municipis, ONG ... etc

Qualsevol persona o entitat que es troba en situació d'emergència residencial.

 

PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ

 

1. Document d'inscripció

Des de la UAD, enviem un document de registre que és necessari per a poder estudiar correctament i exhaustivament cadascun dels casos en particular i perquè la LOPD ho requerisca.

 

2. Estudi de cada cas particular

Segons el cas particular, l'acció és diferent:

 1. Si es tracta d'un desnonament/desnonament.
 2. Si és per ocupació sense títol.
 3. Si es tracta d'un desnonament per impagament de la hipoteca.
 4. Si es tracta d ́amberació, desnonament / desnonament per impagament de lloguer, però hi ha la possibilitat de negociació amb l ́arrendador / banc... etc.

La casuística pot ser molt diversa i necessitem conèixer millor la situació particular de cada família.

 

3. Legislació vigent a la qual podenadherir-se

A causa de l'Estat d'Alarma COVID, hi ha una pròrroga extraordinària de 6 mesos en el contracte d'arrendament, així com la suspensió del desnonament (si es tracta de persones vulnerables o unitats de convivència), amb un Informe de Vulnerabilitat emès pels Serveis Socials locals.

La suspensió dels desnonaments és fins al 31 d'octubre.

 • Per a la pròrroga de sis mesos en el lloguer, cal presentar un escrit de  l'arrendatari a l'arrendador sol·licitant aquesta pròrroga a causa de l'Estat d'Alarma publicat en el RDL 11/2020 i ara en el RDL 8/2021. També ho pot fer la persona afectada o el seu advocat.
 • Per a la suspensió del desnonament, cal que des de Serveis Socials, o l'advocat de la persona porti al Jutjat

 

4. Asessorament legal Complementari al Servei de la UAD


L'assessorament legal en la fase inicial d'un problema residencial és de vital importància perquè es puguen explorar totes les solucions possibles. Per això, resulta imprescindible anticipar-se al problema des del moment que es preveu que puga sorgir qualsevol dificultat amb l'habitatge en el qual resideix.

Si no disposa de recursos suficients per a costejar-se un advocat o advocada, pot contactar amb el Servei d'Orientació Jurídica.

 • En els casos en què no s'haja iniciat el procediment judicial, podrà entrevistar-se gratuïtament amb qualsevol dels seus advocats i advocades.
 • En el cas en què ja existisca un procediment judicial en curs, podrà cursar la sol·licitud d'advocat o advocada d'ofici.

 

COM CONTACTAR AMB EL SERVEI D'ORIENTACIÓ JURÍDICA?

Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alcoi:

https://www.ica-alcoy.com/es/justicia-gratuita/servicio-orientacion-juridica

 

Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi  Provincial d'Advocats d'Alacant:

https://www.icali.es/asistencia-juridica-gratuita/cita-previa/

 

Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats  d`Alzira:

https://www.icaalzira.com/servicios/soj
 

Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Castelló:

https://icacs.com/servicios-al-ciudadano/soj-justicia-gratuita/
 

Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats  d'Elx:

https://www.icae.es/turno-de-oficio/servicio-de-orientacion-juridica/

Servicio de Orientación Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela:
https://www.icaorihuela.com/asistencia-juridica-gratuita/

 

Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sueca:

https://icasueca.es/soj/

 

Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Valencia:

https://www.icav.es/ver/110/servicio-de-orientacion-juridica.html

 

5. Inscripció en l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl i en el Registre de Reclamants

Aquesta unitat de convivència ha d'estar inscrita en l'EVha així com en el Registre de Demandants d'Habitatge de la Generalitat, per a accedir a un habitatge de parc públic autonòmic. A l'EVha, cada cas particular és estudiat i avaluat. Enllaç a l'entitat: http://www.evha.es/portal/valenciano/

Adjuntem l'enllaç de la sol·licitud d'inscripció: https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/12254_BI.pdf

https://habitatge.gva.es/es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/registro-de-demandantes

 

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ URGENT

És una opció excepcional a tindre en compte, quant el Municipi considera que es tracta d'una situació d'extrema vulnerabilitat i la unitat de Convivència necessita urgentment un habitatge.
En aquesta situació Serveis Socials conjuntament amb l'Equip de govern Municipal han d'elaborar un procediment d'adjudicació urgent , es a dir, un decret d'alcaldia, signat pel secretari Municipal), adjuntant un Informe Social i enviar-lo a la EVha ( Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl), per registre d'entrada.

 

Contactes: