Què és InfoHabitage?

Què és InfoHabitage?

 

La Llei 2/2017, de la Generalitat, de 3 febrer, per la Funció Social de l'Habitatge, vigent des de l'1 de març de 2017, comença a donar els seus primers passos, i en aquest context, es pretén que la plataforma digital INFOHABITATGE es constituïsca com la porta d'accés del ciutadà cap aquest nou dret universal.

En INFOHABITATGE, el ciutadà trobarà diversos mecanismes: es podrà inscriure en el registre de demandants i també accedir a tota la informació d'interés que servirà com a guia i assistència en el procés per a fer efectiu el dret a un habitatge amb les diferents solucions habitacionals que el nou marc normatiu preveu.

Aquesta nova llei, sense precedent fins a la data a la nostra Comunitat, representa un vertader avanç històric en la nostra societat, per la qual cosa la seua posada en marxa requerirà una labor complexa. Tenint en compte les distintes funcionalitats que presenta la Llei, en INFOHABITATGE s'incorporaran progressivament els diferents accessos als distints portals d'informació a mesura que aquests es vagen fent efectius.

El Govern valencià està compromés i treballarà intensament per a desenvolupar pas a pas totes les mesures previstes en la llei.