Visualització de contingut web

IntroduccióEn relació a l'estudi, el seguiment i l’anàlisi de la demanda d’habitatge, l'Observatori Valencià de l’Habitatge (OVH):

Què pretén?

  • Implementar una sèrie de variables a partir de les quals poder observar i conéixer l'evolució de la demanda d’habitatges, recorrent a diverses fonts estadístiques i estudis.
  • Amb això es constituix el Sistema Territorial d'Indicadors de Demanda d’Habitatge.

Quin és el seu objectiu general?
  • El manteniment d’aquest sistema, vetlant per la seua actualització a fi de proporcionar la necessària informació territorial.

Quins són els objectius específics?
  • Donar resposta tècnica i d'informació estadística a les exigències de la LUV i la LOTPP (modificades pel Decret-Llei 1/2008), amb relació a l'exigència dels estudis de necessitats i demanda d’habitatge.
  • A més, enfocar i especificar els requeriments tècnics de l'estudi de necessitats i demanda d’habitatge a la Comunitat Valenciana per al període 2008-2011 (ja publicat)
  • Generar les anàlisis tècnics per l'assistència tècnica en matèria urbanística sobre les reserves de sòl protegit als planejaments urbanístics dels municipis de la Comunitat Valenciana (vore apartat "Legislació urbanística relativa a habitatge protegit").