Inscripció registre de demanda d'habitatge

Inscripció registre de demanda d'habitatge

Disposa de tota la informació i l'accés al tràmit telemàtic per a inscriure's com a demandant en el Registre de Demanda d'Habitatge de la Comunitat Valenciana en el següent enllaç.

 

Només podrà realitzar-se la inscripció amb certificat digital o cl@ve. Per això disposa d'aquesta:

 

CREDENCIAL PER A LES ENTITATS LOCALS PER A TRAMITAR LA INSCRIPCIÓ

Les entitats locals i altres organismes que desitgen obtindre la credencial per a col·laborar en la tramitació de la inscripció com a demandant en el Registre de Demanda d'Habitatge de la Comunitat Valenciana podran obtindre-la mitjançant aquest tràmit telemàtic.

 

Aquesta credencial té els únics efectes que no apareguen les dades de l'empleat públic col·laborador en la tramitació telemàtica de la inscripció, que en el seu lloc apareixeran els de l'entitat.

Preguntes freqüents

6 mesos, a comptar des de l'1 d'octubre de 2021. Aquestes inscripcions que es realitzen durant aqueixos 6 mesos tindran la data d'antiguitat de l'1 d'octubre de 2021.

Per a poder inscriure's en el Registre de demanda d'habitatge ha de complir aquests requisits.

La persona representant de la unitat de convivència s'inscriurà en el Registre de demanda d'habitatge mitjançant declaració responsable a través del tràmit telemàtic amb certificat digital o cl@ve. No s'admet una altra forma d'inscripció.

Podrà ser requerida per l'Administració en qualsevol moment o amb caràcter previ a la proposta d'adjudicació.

2 anys, a comptar des de la data d'alta inscripció.

Dins del termini de 2 anys des que es va inscriure en el Registre de demanda d'habitatge.

Si no renova dins del termini de 2 anys des que es va inscriure en el Registre de demanda d'habitatge, suposarà la baixa d'ofici.