Informació a entitats locals i altres organismes per a la tramitació

Informació a entitats locals i altres organismes per a la tramitació

Informació a entitats locals i altres organismes per a la tramitació

  • Les entitats locals i altres organismes que disposen de la credencial per a tramitar les ajudes al lloguer d'habitatge de la convocatòria 2020 igualment podran tramitar aquestes ajudes.
  • Les entitats locals i altres organismes que no disposen de la credencial per a tramitar les ajudes, podran obtindre-la mitjançant l'emplenament la signatura per l'òrgan competent d'aquest imprés "Credencial per a l'habilitació específica en la tramitació telemàtica de les ajudes", quel haurà de ser enviat al correu electrònic "ajudeslloguer@gva.es".

 

Sessions formatives a la Xarxa Jove (IVAJ) sobre les ajudes i la seua tramitació

1. Sessió formativa dirigida a la Xarxa Jove (IVAJ) sobre les ajudes i la seua tramitació.

2. Sessió formativa dirigida a la Xarxa Jove (IVAJ) sobre les ajudes i la seua tramitació.

Més informació: Serveis d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana (IVAJ).

Sessió formativa a la FVMP sobre les ajudes i la seua tramitació

Sessió formativa a la FVMP sobre les ajudes i la seua tramitació