Fitxes actuacions

Fitxes actuacions

Les següents carpetes contenen un resum no exhaustiu de les dades de les parcel·les que es van utilitzar per a l'estimació del càlcul de l'ajuda a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 2021-2026 i que van servir de base per a la signatura de l'Acord núm. 4 (Programa 6) de la Comissió Bilateral (20 de maig de 2022). En aquest acord es fa referència a la transferència de 54.105.000,00 € de data 8 de febrer de 2022 per part del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, corresponent a la inversió C02.I02.    
Les dades són de caràcter merament informatiu i no vinculants.

Lotes

Listado documentos