Presentació sol·licitud i informació pràctica

Presentació sol·licitud i informació pràctica

Per a sol·licitar l'ajuda ja no cal sol·licitar cita prèvia telemàtica en ETURNOS, s'ha suprimit aquest tràmit el 30 de maig, a les 15.00 hores. A partir d'eixe moment fins al 2 de juny de 2023, inclusivament, s'ha de sol·licitar directament.

S'ha d'emplenar el formulari electrònic tant si es realitza amb certificat digital (preferentment d'aquesta manera) com sense ell. 

a) Amb certificat digital, de manera telemàtica

Clica en l'enllaç "SOL·LICITUD. Presentació autenticada", emplena telemàticament la sol·licitud i aporta la documentació exigida en les bases.  

b) Si no es disposa de certificat digital, emplena electrònicament el formulari de sol·licitud "SOL·LICITUD. Presentació no autenticada", imprimeix el justificant, signa'l i juntament amb la documentació exigida en les bases, presenta'l en algun dels registres contemplats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i, preferiblement, en el de les seus dels serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura bioclimàtica situats a Alacant (Av. D'Aguilera, 1, entreplanta)  Castelló (Avda de la Mar, 16) i València (Gregorio Gea, 27).   

Si no disposes de certificat digital i només has emplenat electrònicament el formulari de sol·licitud, no es considerarà que la sol·licitud ha sigut presentada. Has de realitzar totes les indicacions de l'apartat (b).

Recorda: si t'apareix aquesta imatge, encara no has finalitzat la presentació de la teua sol·licitud. Has de realitzar totes les indicacions del paràgraf anterior (b).

 


 

 

Si necessites ajuda per a emplenar el formulari telemàtic, pots solictar cita prèvia presencial en els Serveis Territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de Castelló i Alacant: 

 

Si necessites ajuda per a emplenar el formulari telemàtic i informació sobre la convocatòria, pots sol·licitar cita prèvia presencial en els Serveis Territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de València: 

 

- Informació pràctica.

- Annexos: 

Pots també realitzar de manera telemàtica l'alta, modificació i baixa de la domiciliació bancària en aquest Tràmit automatitzat PROPER.  Però NO has de presentar el model de domicili bancària i a més realitzar el tràmit automatitzat PROPER, tries l'un o l'altre, NO ELS DOS

Si has d'aportar alguna documentació addicional, una vegada presentada la sol·licitud, podràs adjuntar-la en aquest enllaç. Per aportar documentació a través d'aquest procediment telemàtic has de tindre certificat digital o cl@ve permanent.