Bases i convocatòria

Bases i convocatòria

- S'ha publicat el 12 d'agost de 2021 en el DOGV la Resolució de 6 d'agost de 2021, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de concessió d'ajudes del Programa d'ajudes a les persones víctimes de violència de gènere, persones que han patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables a través de les entitats locals, corresponent al Pla estatal 2018-2021.


- S'ha publicat el 11 de gener de 2022 en el DOGV la Resolució de 30 de desembre de 2021, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,de concessió a l'Ajuntament de Picassent d'ajudes del Programa d'ajudes a les persones víctimes de violència de gènere, persones que han patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables, a través de les entitats locals, corresponent al Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

- S'ha publicat el 11 de gener de 2022 la Resolució de 5 de gener de 2022, de correcció d'errades de la Resolució de 30 de desembre de 2021, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de concessió a l'Ajuntament de Picassent d'ajudes del Programa d'ajudes a les persones víctimes de violència de gènere, persones que han patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables, a través de les entitats locals, corresponent al Pla estatal d'habitatge 2018-2021.