Bases i convocatòria

Bases i convocatòria

BASES REGULADORES

S'ha publicat el 20 de maig de.2021 en el DOGV, mitjançant l' Ordre 3/2021, de 13 de maig, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, les bases reguladores per a la concessió d'ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges i del Programa d'ajudes al lloguer per a joves, corresponents al Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

 

CONVOCATÒRIA

- S'ha publicat el 9 de juny de 2021 en el DOGV, mitjançant la Resolució de 3 de juny de 2021, de la directora general d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, la convocatòria d'ajudes per a l'exercici 2021 del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge per a joves, corresponents al Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

- S'ha publicat el 2 de juliol de 2021 la correcció d'errors de la Resolució de 3 de juny de 2021, de la directora general d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, que convoca les ajudes per a l'exercici 2021 del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge per a joves, en la qual es corregeix que en lloc del dia 30 de juny, l'últim dia per a presentar la sol·licitud d'ajudes, serà el 8 de juliol de 2021.

- -S'ha publicat el 8 de juliol de 2021 en el DOGV, mitjançant la Resolució de 2 de juliol de 2021 de la directora general d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana l'ampliació de presentació de sol·licitud d'ajuda fins al dia 15 de juliol de 2021.

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini per a la presentació de sol·licituds comença el dia 10 de juny i finalitza el dia 15 de juliol de 2021.