Bases i convocatòria

Bases i convocatòria

-  S'ha publicat el 16 d'agost de 2022 en el DOGV, el DECRET 104/2022, de 5 d'agost, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a facilitar solucions residencials a persones en situació d'especial vulnerabilitat a través de les entitats locals corresponent al Pla Estatal d'Accés a l'Habitatge 2022-2025.

- S'ha publicat en el DOGV de 4 abril de 2023 el DECRET 43/2023, de 31 de març, del Consell, que modifica els articles 6.6 i 9.1 del Decret 104/2022, i es concreta en què les despeses indicades en l'article 6.5, ho seran per un termini d'1 any, i podran ser aplicats a les despeses reportades durant el període comprés entre l'1 de gener de 2022 i el 30 d'abril de 2023 i l'entitat local haurà de justificar fins el 14 de maig de 2023, inclusivament, la despesa subvencionat, mitjançant la presentació d'una memòria i certificat d'obligacions reconegudes, d'acord amb l'article 9.1.