Accés a l'habitatge i Solucions enfront de l'emergència residencial

Ajudes al lloguer d'habitatge - Convocatòria 2016

Ajudes al lloguer d'habitatge - Convocatòria 2016

ORDRE 6/2016, de 19 de maig, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases que regulen el Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2016.

 

CALCULA ELS TEUS INGRESSOS

Per a conéixer la valoració per a accedir a les ajudes al lloguer d'habitatge pel teu nivell d'ingressos, en introduir les teues dades en el Simulador, et valorarà la teua puntuació, que apareixerà com a NIVELL D'INGRESSOS, tenint en compte que com més propera estiga la puntuació al valor 1, major serà la probabilitat que s'estime la teua sol·licitud.

 

Al contrari, si el missatge resultant és SUPERA INGRESSOS, no podràs accedir a les ajudes.

 

Si a més d'obtindre la puntuació adequada pertanys a algun dels grups considerats en la convocatòria d'ajudes com d'especial atenció, la teua sol·licitud serà preferent.

 

Guia informativa AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2016.

Repasse la seua sol.licitud d'ajudes amb 8 preguntes.

 

Tramitació PROP

Model de domiciliació bancària

 

Més informació:

ajudeslloguer@gva.es