Aportació justificants del pagament de la renda del lloguer

Aportació justificants del pagament de la renda del lloguer


Presentació justificants de pagament de la renda del lloguer

A través d'aquest tràmit telemàtic hauran de presentar els justificants de pagament de la renda del lloguer corresponents al segon termini, és a dir, els justificants bancaris corresponents al pagament de la renda dels mesos vençuts posteriors a la presentació de la sol·licitud fins el 20 de desembre, inclusivament.

Així mateix, durant el mes de GENER, tercer termini de presentació de rebuts, NOMÉS s'admetran els justificants de pagament corresponents a novembre i desembre de 2021.

Se l'informa que per a aportar documentació en aquest tràmit ha de tindre certificat digital o cl@ve permanent.