Tràmit acceptació ajuda i informació pràctica

Tràmit acceptació ajuda i informació pràctica

Per al cobrament de les ajudes per l'entitat local, els ajuntaments i mancomunitats relacionats en l'annex únic de la convocatòria hauran d'emplenar el tràmit telemàtic d'acceptació.

El termini per a l'acceptació de l'ajuda per l'entitat local comença el dia 31 de maig de 2023 i finalitza el dia 30 de juny de 2023, tots dos inclusivament.

Formulari pdf normalitzat d'acceptació de l'ajuda 

L'entitat local pot realitzar de manera telemàtica l'alta, modificació i baixa de la domiciliació bancària en aquest tràmit automatitzat PROPER.

Tràmit de les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries.

 

APORTACIÓ DOCUMENTAL A UN EXPEDIENT INICIAT

Podrà aportar documentació addicional o esmenar l'expedient d'aquesta ajuda en aquest tràmit telemàtic .

Qualsevol informació que necessiten les entitats locals sobre aquesta ajuda poden escriure un email a "ajudesajuntamentslloguer@gva.es".