Llistat provisional de sol·licituds completes, incompletes i amb proposta de denegació

Llistat provisional de sol·licituds completes, incompletes i amb proposta de denegació

LLISTAT PROVISIONAL

Es procedix a publicar en la web de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, el dia 3 d'abril de 2024, el llistat provisional de les sol·licituds admeses la documentació de les quals està completa i aquelles que han d'aportar documentació, per resultar incompleta la documentació presentada o per incompliment de requisits (proposta de denegació), d'acord amb el que es disposa en la Base Novena de l'Ordre 3/2023, de 5 d'octubre de 2023, de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, corresponents a l'exercici 2023.

El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar les objeccions serà des del dia 4 d'abril fins al 17 d'abril de 2024, tots dos inclusivament.

Ha de consultar la documentació preceptiva necessària per a completar el seu expedient i/o esmenar els motius d'exclusió, si és el cas, introduint el NIF o NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud, en aquest enllaç:

CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ

Es recomana formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar les objeccions a través de la pestanya ESMENA d'aquest tràmit telemàticamb signatura digital.

LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS d'Ajuda al lloguer d'habitatge 2023.

DECLARACIÓ RESPONSABLE I AUTORITZACIÓ de consulta de dades.