Accés a l'habitatge i Solucions enfront de l'emergència residencial

Seguiment sol·licituds presentades

Seguiment sol·licituds presentades

Amb data de 7 de desembre de 2022 es publica el "Llistat provisional de sol·licituds admitides i excloses per ser incompletes o per incompliment de requisits de les ajudes per a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat per a joves, convocades mitjançant l'Ordre 7/2022, de 21 de juliol, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica".

El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar les objeccions serà des del dia 9 de desembre de 2022 fins al 22 de desembre, tots dos inclusivament

Ha de consultar la documentació preceptiva necessària per a completar el seu expedient i esmenar els defectes, introduint el NIF o NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud en CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ.

Es recomana realitzar l'aportació documental amb signatura digital a través del tràmit telemàtic