Presentació sol·licitud i informació pràctica

Presentació sol·licitud i informació pràctica

S'ha d'omplir un formulari electrònic de sol·licitud per cada persona que adquireix l'habitatge i sol·licita l'ajuda.

Tant si es disposa de certificat digital com si no, totes les sol·licituds s'han de tramitar omplint el formulari telemàtic indicat en els enllaços dels apartats a i b següents, segons el cas que corresponga.

a) Si disposeu de certificat digital, cliqueu en la icona "Presentació autenticada" (situat al principi de la pàgina, en roig) d'aquest tràmit, ompliu el formulari i adjunteu tota la documentació disponible en el moment de la sol·licitud.

Els ajuntaments i les mancomunitats, per si mateix o a través de les oficines de la Xarxa Xaloc; així com les oficines del Programa Xarxa Jove, desenvolupat per l'Institut Valencià de la Joventut, podran presentar sol·licituds telemàticament, mitjançant un certificat digital, en nom de les persones interessades que els autoritzen mitjançant el formulari corresponent.

b) Si no disposeu de certificat digital, cliqueu en la icona "Presentació no autenticada" (situat al principi de la pàgina, en roig) d'aquest tràmit.. Una vegada omplit el formulari, heu d'imprimir el justificant de presentació i l'imprés de sol·licitud (és només un document), signar-lo i presentar-lo amb tota la documentació requerida en els llocs que s'indica en l'apartat "SOL.LICITUD - FORMA PRESENTACIÓ > Presencial", d'aquest tràmit.