Transferència i innovació

Transferència i innovació

La transferència de coneixements entre les universitats i la Vicepresidència és fonamental per al desenvolupament dels objectius i la millora permanent de les polítiques públiques que desenvolupem. Per a això impulsem convenis amb centres acadèmics per a treballar temes de manera conjunta, a través de les següents càtedres