Participació ciutadana i diàleg social

Participació ciutadana i diàleg social

La participació ciutadana és un element clau per a la construcció de les polítiques públiques que s'impulsen des de la Vicepresidència. En concret, la Vicepresidència impulsa dos grans espais de participació: el Consell de participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible i la Mesa de diàleg social verd.