Una revisió participada

Una revisió participada

Donat el caràcter transformador que suposa la regulació de les condicions de disseny i qualitat, des de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica es vol donar l'oportunitat de participació ciutadana en la revisió de les actuals DC-09. Per a això s'habilita a continuació una adreça de correu electrònic oberta a recollir propostes concretes de revisió d'aquesta norma:

 

També pot accedir al text integrat vigent

A més a més, la revisió de les DC comptarà amb la participació de diferents meses sectorials per a les quals també es conformarà un calendari.