Nou Decret 80/2023, de 26 de maig, del Consell, pel qual s’aproven les normes de disseny i qualitat en edificis d’habitatge

Nou Decret 80/2023, de 26 de maig, del Consell, pel qual s’aproven les normes de disseny i qualitat en edificis d’habitatge

Nou DECRET 80/2023, de 26 de maig, del Consell, pel qual s’aproven les normes de disseny i qualitat en edificis d’habitatge

Amb una trajectòria de més de 12 anys des de la seua aprovació, les DC-09 requerien una posada a punt que donara resposta a les necessitats de la societat actual i s'anticipara als reptes que haurem d'afrontar en el futur.

En este sentit, el nou decret té la voluntat d'adaptar-se als nous enfocaments plantejats en les agendes internacionals, impulsar de forma definitiva la rehabilitació dels nostres centres urbans, afrontar la inevitable transició verda i digital, atendre les noves necessitats i formes de vida de les persones al llarg de la seua vida i reforçar la qualitat dels espais que habitem en defensa de l'equitat residencial.

Tot això se sintetitza en forma de Decàleg, que recull els principis inspiradors que motiven la seua actualització: FLEXIBILITAT, REHABILITACIÓ, SOLIDARITAT, COMUNITAT, BIOHABITABILITAT, SOSTENIBILITAT, CIUTAT, RESILIÈNCIA, QUALITAT i INNOVACIÓ i que serà clau en la configuració d'esta nova norma.

El Decret 80/2023, de 26 de maig, del Consell, pel qual s’aproven les normes de disseny i qualitat en edificis d’habitatge entrarà en vigor als 6 mesos de la seua publicació el 2 de juny de 2023 en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Veure decret

 

 HABITAR ÉS ADAPTAR. II Jornades d'innovació en habitatge 

Com volem viure? Com s'adapta l'habitatge a la nostra forma de vida? Com ens adaptem als canvis? Com respon la normativa? Qui o que ens ajuda a viure millor? Que sabem sobre el tema?

De tot aixó, es parlarà en les Segones Jornades d'Innovació en habitatge de la Càtedra Habitatge de la UPV "HABITAR ÉS ADAPTAR", on es tractarà el tema de la vivenda des de l'òptica de la flexibilitat, oferint una lectura transversal, des de l'experiència d'arquitectes, sociòlogues i també de responsables d'entitats públiques.

La primera sessió es dedica a explorar el concepte "Flexibilitat" en relació amb el fet d'habitar: habitatges adaptables, habitatges en cooperatives, viure amb els altres, etc. La segona sessió planteja el debat sobre "Solidaritat", contraposant plantejaments teòrics amb experiències pràctiques de nova construcció d'habitatges. La tercera sessió, que tancarà les Jornades, està dedicada a la reflexió sobre "Sostenibilitat", parlarem d'habitatges i estratègies urbanes enfocades a la millora de l'equitat social i la sostenibilitat.