Pilot València - Arquitectura

Concurs Pilot València

Concurs Pilot València

SAL AL SALÓN

  • Edifici de nova planta de 18 habitatges de promoció pública sostenible i innovadora en C/ Joaquim Ballester, 17, València
  • Impulsa: Subdirecció General d'Innovació Ecològica en la Construcció / Direcció General d'Habitatge
  • Gestiona: Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha)

mapa proyecto piloto valencia

C/ Joaquim Ballester, 17 (València)

Presentación Proyecto Piloto València

L'emplaçament proposat a la ciutat de València se situa sobre un solar titularitat de la Generalitat Valenciana en el popular barri de Tendetes. Este buit urbà és un dels escassos espais d'oportunitat en una zona totalment consolidada de la ciutat. Es tracta d'una ubicació que respon a un context amb unes condicions urbanes en certa manera habituals a la ciutat, la qual cosa afavorix la replicabilidad dels models a experimentar.

Esta parcel·la en cantonada llinda amb un edifici residencial de huit plantes i amb un altre amb dos úniques plantes de titularitat municipal destinat a centre d'activitats per a persones majors. Fruit de la situació urbanística, en virtut del planejament municipal d'aplicació en la parcel·la, la nova edificació podrà comptar amb una altura de set plantes, inclosa la baixa. Les façanes principals del nou edifici tindran orientació nord al carrer Joaquim Ballester i oest al carrer Trainera. A causa de la diferència d'altura amb l'edifici municipal, esta mitgera adoptarà un caràcter protagonista i es tractarà com una façana més, en este cas amb orientació  sud.

Fases Pilot València