Pilot Alcoi - Arquitectura

Concurs Pilot Alcoi

Concurs Pilot Alcoi

48 a repartir

  • Edifici de nova planta de 13 habitatges de promoció pública sostenible i innovadora en C/ Ambaixador Irles, 32. Conjunt historicoartístic d'Alcoi (BIC).
  • Impulsa: Subdirecció General d'Innovació Ecològica en la Construcció / Direcció General d'Habitatge
  • Gestiona: Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha)

mapa proyecto piloto Alcoi

C/ Ambaixador Irles, 32

(Sant Jaume,14 - la Puríssima)

piloto Alcoi presentación

L'emplaçament proposat a la província d'Alacant se situa en un solar titularitat de l'Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl en el conjunt històric de la ciutat d'Alcoi. Es tracta d'una àrea urbana especialment afectada per les dramàtiques solsides causades pel temporal Gloria al gener de 2020 i assotada per un apressant fenomen de despoblament i envelliment poblacional.

Al solar disponible inicialment se li agrega el confrontant, operació que permet una millor resposta del futur edifici fonamentalment en dos aspectes. D'una banda, en termes de regeneració urbana, en permetre redefinir un dels principals eixos viaris del conjunt, la lectura del qual s'havia vist diluïda amb el pas del temps a causa dels buits emergents. Per una altra, quant a bioclimatisme, aconseguir una tercera façana afavorix ventilacions creuades i orientacions més oportunes.

Fruit de la situació urbanística de la parcel·la, té cabuda la construcció d'un edifici de nova planta amb una altura de cinc plantes, inclosa la baixa, que completarà l'illa de cases en la qual se situa. La compatibilitat de la protecció de l'entorn d'alt valor patrimonial amb la inherent promoció d'innovació que es requerix per a estos demostradors és un dels reptes més suggeridors que presenta este emplaçament.

Fases Alcoi