Participació ciutadana

texto introducción Participación ciudadana castelló

L'adjudicatària de les obres executarà un procés de participació ciutadana dut a terme per personal expert, amb la finalitat d'aconseguir la integració dels usuaris d'este edifici pilot d'habitatge públic sostenible i innovador, tant com habitants, com quant a la relació de l'edifici amb el seu entorn i el barri en el qual se situa.

Així, comportarà dos àmbits: d'una banda, el referit als futurs ocupants dels habitatges i, d'altra banda, el referit a la integració de l'edifici a través dels seus espais públics en el barri.

Relació de l'edifici amb el seu entorn

Gràcies a este procés de participació ciutadana és pretén garantir la integració de l'edifici en el barri a través dels usos als quals és destinen els espais públics amb els quals compta l'edifici. Tot això en la línia de l'estudi previ sociològic realitzat en el projecte.

Habitants de l'edifici

Gràcies a este procés participatiu es  procurarà la integració de les persones usuàries dels habitatges, els quals estan destinats al programa de lloguer assequible, i serà possible obtindre informació respecte al resultat del programa funcional de l'edifici i del model residencial proposat en el projecte, una vegada els habitatges es troben ocupats. També servirà per a poder proposar i verificar la implantació de noves fórmules innovadores per a la gestió i governança de l'edifici.

Actuacions

La presentació mostra el marc i els objectius del Projecte Pilot així com els objectius i la metodologia del procés participatiu que s'està desenvolupant.

 
Dimecres 8 de maig, a les 18 hores, a la Casa dels Caragols de Castelló de la Plana.

Durant la jornada es presentarà el projecte, el procés que s'està duent a terme i es realitzarà un taller participatiu. 
Continuant amb el procés participatiu, s'ha realitzat una entrevista a l'equip d'arquitectura responsable del disseny de l'edifici.

L'entrevista ha permés aprofundir en el plantejament del projecte, les seues característiques i possibilitats.

Veure totes les actuacions de Participació Ciutadana Castelló