Visualització de contingut web

Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra, LG 14

LG14

Que és el LG14?

És el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra, document que recull la informació referent a les dades i resultats de control de qualitat en obra, ja siga esta de nova construcció o de rehabilitació.

Estarà en format electrònic, compost per:

a) els impresos on es ressenyaran les dades i els resultats del control, així com la seua acceptació,

b) l'arxiu de documents indicats en l'article 10 del Decret 1/2015, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Gestió de la Qualitat en Obres d'Edificació

Quan és necessari el LG14?

La justificació de la gestió i control de qualitat en obres d'edificació és d'aplicació a totes les obres de nova construcció o rehabilitació de la Comunitat Valenciana que es realitzen en els edificis l'ús principal dels quals siga residencial en totes les seues formes, administratiu, sanitari, religiós, docent i cultural.

Normativa reguladora

La gestió de qualitat d'obra es regula en el títol II del Decret 1/2015, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Gestió de la Qualitat en Obres d'Edificació.

Com pot un professional realitzar el LG14?

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, posa a disposició dels tècnics competents, els impresos LG14 perquè siguen emplenats per mitjà de la pàgina web.

Per delegació del promotor de l'obra, inscriuran el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra, en el registre electrònic de l'esmentada Conselleria.

Quins professionals ho realitzaran?

El director d'execució de l'obra, d'acord amb el que disposa l'article 13 de la Llei 38/99, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació. Este agent de l'edificació haurà d'emplenar els impresos i recopilar la documentació de l'obra, per a inscriure-la en el Registre del LG14.

Descàrrega dels impresos LG 14

(Versió 2.0 de 29 març de 2017 )

Si desitja descarregar-los accedisca al següeny enllaç.

Exemple omplit

Amb l'objecte de facilitar l'ompliment dels impresos, s'ha inclòs un exemple fictici, prenent com a punt de partida un projecte d'un edifici que no va arribar a construir-se, modificant part de les dades objecte de control a fi de reforçar el seu caràcter didàctic.

Procediment PROP

Si desitja consultar el tràmit accedisca a la fitxa informativa del PROP.

 

Notes per a l'emplenament del LLibre de Gestió de Qualitat D'Obra, LG 14

1. El Llibre de Gestió es compon de 39 impresos, els quals es presenten en format full de càlcul.

2. Les cel·les amb informació estan protegides, no es poden editar.

3. Les cel·les per a entrada de dades estan en blanc, i no protegides.

4. Les cel·les pintades, contenen informació d'ajuda. També poden contindre botó de selecció o ambdós.

5. En el camp observacions pot incloure's informació complementària sobre productes, documents, distintius, assajos o altres.

6. En l'imprés 13 se seleccionen els factors de risc. En seleccionar el factor de risc dimensional, este es completa també en l'imprés 36 de proves de servici.