Generació de taxes per internet. Mod. 046 - SARA

Generació de taxes per internet. Mod. 046 - SARA

Taula amb els tipus de taxes de qualitat de l'edificació

 

 
Concepte

Descàrrega

Ajuda
9825 - Taxa per serveis de venda d'impresos de control de l'edificació

Cálcul del tribut i generació del formulari

Informació del procediment

9826 - Taxa pel servei de control de qualitat de l'edificació

Cálcul del tribut i generació del formulari

Informació del procediment

 
 
 
 
Cálculo del tributo y generación del formulario

Assistent d'ajuda per a la declaració, càlcul del tribut i impressió del model emplenat. Us permet emplenar el model sense errors de càlcul i agilitar-ne la tramitació quan el presenteu en les direccions territorials o oficines liquidadores.

 
 
Informació del procediment

Instruccions del model. Us resolen els dubtes que us poden sorgir en emplenar-lo, per a estalviar-vos desplaçaments i agilitar-ne la tramitació en les direccions territorials o oficines liquidadores.

 
 
 
Acrobat Reader Document en format pdf. Si no disposeu de l'Acrobat Reader podeu obtenir-lo ací.